Home      Extra materiaal      Bestellen      Contact


 Welkom


Inleiding in de pedagogiek


'Inleiding in de pedagogiek' biedt een eerste kennismaking met de basisprincipes van de pedagogiek. De verschillende begrippen worden kort en kernachtig, en in begrijpelijke taal uitgelegd.

In het eerste deel van het boek komt de praktijk van het opvoeden aan bod, rijkelijk ge´llustreerd met casusmateriaal. Hierdoor krijg je als student meteen een beeld bij de aangeboden stof. De voorbeeldsituaties komen uit allerlei culturen in de Nederlandse samenleving.

Het tweede deel gaat dieper in op de theorie en beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de relatie tussen pedagogiek en andere sociale wetenschappen. De hoofdstukken in dit deel behandelen theorieŰn en inzichten afkomstig uit de psychologie en de sociologie die de pedagogiek hebben be´nvloed. Steeds wordt het verband tussen de theorie en de praktijk uit het eerste deel aangegeven.

De verwerkingsopdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk bieden je als student de gelegenheid te controleren of je de stof goed hebt begrepen. Ook vormen ze een aanzet tot het onderzoeken van je eigen opvattingen over opvoeding.

'Inleiding in de pedagogiek' is geschreven voor eerstejaars hbo-studenten van de studierichtingen social work en pedagogiek, maar is ook interessant voor andere studenten of professionals die met het vak pedagogiek in aanraking komen.

Drs. Annemarie Becker heeft vele jaren gewerkt in het onderwijs als docent pedagogiek, orthopedagogiek en methodiek. Na haar pensioen in 2013 legt zij zich toe op haar ambities op het gebied van onderwijs en jeugdzorg in haar geboorteland Suriname.

Copyright Koninklijke van Gorcum